top of page

Сиренка &самардала

Селският хляб на градския човек

100 г

сутрин в работни дни

солено

2.50 лв.

Property Type

Сиренка &самардала е това, което искаш когато не си ял вкъщи

bottom of page